Bắt đầu từ ngày 4 tháng 12 năm 2023, quản trị viên trang kakaopage sẽ có thể sử dụng trò chuyện 1:1 sau khi xác minh danh tính tài khoản Kakao của quản trị viên.
▲ Ngày có hiệu lực và mục tiêu áp dụng
– Ngày có hiệu lực: Thứ Hai, ngày 4 tháng 12 năm 2023 **Ngày thực thi có thể thay đổi.
– Đối tượng: Tổng quản lý kênh
※ Người quản lý kênh doanh nghiệp có thể sử dụng trò chuyện 1:1 mà không cần xác minh danh tính.
Trước khi thay đổi Sau khi thay đổi
6. Hạn chế sử dụng
Nếu thành viên vi phạm Điều khoản sử dụng của Kakao Business, chính sách vận hành kênh và nghĩa vụ của hướng dẫn này, công ty có thể xóa các bài đăng, hồ sơ, tin nhắn, dịch vụ trả phí, v.v. có vấn đề và hạn chế sử dụng các dịch vụ khác của kênh. Ngoài ra, công ty có thể áp dụng các hạn chế tạm thời, hạn chế cảnh báo, hạn chế hoạt động và hạn chế vĩnh viễn tùy thuộc vào lý do vi phạm.
Nếu công ty hạn chế thành viên sử dụng dịch vụ, thành viên sẽ được thông báo qua tài khoản Kakao (email), thông báo dịch vụ (thông báo trong “Trung tâm quản trị”), thông báo KakaoTalk, v.v.
Ngay cả khi nó không áp dụng cụ thể cho các mục trên, nếu nó có tác động tiêu cực đến việc cung cấp môi trường dịch vụ lành mạnh, việc sử dụng dịch vụ có thể bị hạn chế theo điều khoản sử dụng của công ty và chính sách vận hành kênh.
6. Yêu cầu tuân thủ để cung cấp môi trường dịch vụ lành mạnh 
Để cung cấp một môi trường dịch vụ lành mạnh, chẳng hạn như ngăn chặn hành vi mạo danh lừa đảo, công ty có thể yêu cầu các thành viên xác minh danh tính của họ khi sử dụng kênh trò chuyện 1:1 và các thành viên phải hoàn tất quy trình xác minh danh tính. 
7. Hạn chế sử dụng
Nếu thành viên vi phạm Điều khoản sử dụng của Kakao Business, chính sách vận hành kênh và nghĩa vụ của hướng dẫn này, công ty có thể xóa các bài đăng, hồ sơ, tin nhắn, dịch vụ trả phí, v.v. có vấn đề và hạn chế sử dụng các dịch vụ khác của kênh. Ngoài ra, công ty có thể áp dụng các hạn chế tạm thời, hạn chế cảnh báo, hạn chế hoạt động và hạn chế vĩnh viễn tùy thuộc vào lý do vi phạm.
Nếu thành viên không hoàn tất xác minh danh tính được chỉ định trong hướng dẫn này, công ty có thể hạn chế sử dụng dịch vụ trò chuyện 1:1 cho đến khi hoàn tất xác minh danh tính. 
Nếu công ty hạn chế thành viên sử dụng dịch vụ, thành viên sẽ được thông báo qua tài khoản Kakao (email), thông báo dịch vụ (thông báo trong “Trung tâm quản trị”), thông báo KakaoTalk, v.v.
Ngay cả khi nó không áp dụng cụ thể cho các mục trên, nếu nó có tác động tiêu cực đến việc cung cấp môi trường dịch vụ lành mạnh, việc sử dụng dịch vụ có thể bị hạn chế theo điều khoản sử dụng của công ty và chính sách vận hành kênh.
NACOM hỗ trợ miễn phí mở khoá trò chuyện 1:1 trên kakaopage cho khách hàng đã sử dụng dịch vụ của Nacom. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ zalo : 0899 794 777. Xin cảm ơn!
0899 794 777