Dịch vụ NACOM cung cấp :

Đối với những khách hàng đang có nhu cầu quảng cáo tại thị trường Trung Quốc, NACOM có nhiều giải pháp khác nhau để lựa chọn bằng cách làm việc với các nền tảng quảng cáo và đối tác khác nhau để có lựa chọn tốt nhất phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Dịch vụ của NACOM :

  • Quảng cáo tìm kiếm trên Baidu
  • Quảng cáo hiển thị China Network
  • Google Display Network (GDN)
  • Quảng cáo trên Sina Weibo
  • Quảng cáo trên WeChat
  • Quảng cáo trên Qihoo 360