Quảng cáo tìm kiếm trên Naver cung cấp một kênh quảng cáo hướng bạn đến trang web của bạn khi người dùng tìm kiếm từ khóa trong hộp tìm kiếm hoặc khi bạn truy cập trang nội dung có liên quan cao đến một từ khóa cụ thể. 

1. Quảng cáo tìm kiếm trang web Naver là gì?

Khi bạn tìm kiếm một từ khóa cụ thể trong hộp tìm kiếm Naver, bạn có thể thấy tiêu đề, mô tả và URL trang web được liệt kê trong kết quả tìm kiếm. Đây là Ad Quảng cáo tìm kiếm trang web (trước đây là Click Choice)  một sản phẩm đại diện của Quảng cáo tìm kiếm của NAVER. 

Ví dụ: nếu bạn muốn giới thiệu về khách sạn tại Việt Nam, bạn có thể chọn các từ khóa liên quan đến dịch vụ của bạn, khi khách hàng tìm kiếm trên naver, họ sẽ có thể xem địa chỉ và giới thiệu trang web của bạ .

2. Quảng cáo tìm kiếm trang web được hiển thị ở đâu?

Quảng cáo tìm kiếm trang web không chỉ được hiển thị với các khu vực PowerLink và Biz của các kết quả tìm kiếm được tích hợp Naver mà còn cho các khu vực dịch vụ của Naver như Blog, iNs kiến ​​thức và Cafe Naver và các trang web bên ngoài được liên kết với Quảng cáo tìm kiếm Naver. Sau khi đăng ký, bạn sẽ được hiển thị với nhiều khu vực cùng một lúc, cho bạn tự do lựa chọn và chỉnh sửa quảng cáo của mình. 

Khu vực hiển thị

Kết quả tìm kiếm tích hợp của Naver Area Liên kết nguồn / Trang web Biz ‘, Kết quả tìm kiếm SE, Kết quả tìm kiếm di động

3. Quảng cáo tìm kiếm trang web trông như thế nào?

Quảng cáo tìm kiếm trang web về cơ bản bao gồm 15 tiêu đề + 45 mô tả + địa chỉ trang web trông như thế này: Tuy nhiên, trên thiết bị di động, quảng cáo được hiển thị theo một cách hơi khác tùy thuộc vào khu vực hiển thị như được hiển thị bên dưới.

[Naver tích hợp kết quả tìm kiếm trên PC]

[Ấn tượng di động về kết quả tìm kiếm tích hợp của NAVER]

4. Có bao nhiêu Quảng cáo tìm kiếm trang web được hiển thị?

Số lượng quảng cáo cũng phụ thuộc vào diện tích bề mặt. Trong kết quả tìm kiếm của Naver, có tối đa 10 quảng cáo được hiển thị trong khu vực Powerlink và tối đa 5 quảng cáo trong khu vực Bizsite và quảng cáo đã đăng ký bổ sung được hiển thị bằng cách nhấp vào nút ‘Khác’ ở cuối quảng cáo. Ngoài ra, số lượng khác nhau tùy thuộc vào nơi blog Naver, iN kiến ​​thức và các trang web liên kết bên ngoài được hiển thị.

5. Ấn tượng quảng cáo được xác định như thế nào?

Theo mặc định, số lần hiển thị quảng cáo được sắp xếp theo từ khóa, dựa trên số lượng giá thầu mà mỗi nhà quảng cáo đã nhập cho từ khóa đó. Tuy nhiên, số lần hiển thị và xếp hạng quảng cáo không được xác định bằng cách xem xét 100% giá thầu của bạn. “Chỉ số chất lượng” xác định số liệu chất lượng quảng cáo được cấp cho mỗi quảng cáo. Cuối cùng, giá thầu và chỉ số chất lượng bạn nhập được kết hợp để xác định xem quảng cáo của bạn có được hiển thị hay không và theo thứ tự nào. 

Các giá thầu như $ 70 và $ 80 trong hình ảnh bên dưới thể hiện số tiền tối đa bạn có thể trả cho mỗi lần người dùng nhấp vào quảng cáo của bạn. Bạn có thể đặt giá thầu trên cơ sở từ khóa theo khóa và nhà quảng cáo có thể nhập giá thầu tối thiểu 70 đô la Mỹ

.

* Hình ảnh trên chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể khác với xếp hạng hiển thị quảng cáo thực tế.

6. Chi phí bao nhiêu?

Quảng cáo tìm kiếm trang web cho phép bạn trả tiền cho số lần nhấp. Chúng tôi tính toán chi phí quảng cáo của bạn bằng cách nhân số lần mọi người nhấp vào quảng cáo của bạn và chi phí mỗi lần nhấp.

Tại thời điểm này, chi phí mỗi lần nhấp của bạn được hoàn tất dựa trên giá thầu bạn đã nhập cho mỗi từ khóa của mình và một số tiêu chí. Nói cách khác, giá thầu bạn nhập không phải là chi phí thực tế bạn phải trả, nhưng chi phí mỗi lần nhấp của bạn dựa trên sự khác biệt về chỉ số chất lượng giữa quảng cáo của bạn và quảng cáo cao nhất tiếp theo, dựa trên giá thầu của quảng cáo bên cạnh quảng cáo của bạn. Tuy nhiên, chi phí cho mỗi lần nhấp của bạn sẽ không vượt quá giá thầu bạn đã nhập. 


Ví dụ: nếu bạn đã mua từ khóa “jeans” và từ khóa của bạn có giá 200 đô la mỗi lần nhấp và người dùng nhấp vào quảng cáo của bạn 100 lần, tổng chi phí quảng cáo của bạn sẽ là 200 đô la nhân với 100 lần, tổng cộng là 20 đô la. 
Lưu ý rằng chi phí quảng cáo không phải là tính toán trả trước hoặc trả sau, nhưng bạn có thể thêm một số tiền nhất định vào tài khoản của mình và nó sẽ được khấu trừ khi một lần nhấp quảng cáo xảy ra với số tiền đó. Vì vậy, nếu tài khoản của bạn không có số dư, quảng cáo của bạn sẽ tự động ngừng hiển thị.

Trả lời

0899 794 777